Stor takk til våre samarbeidspartnere, uten dere hadde ikke Gjerstad LIVE latt seg gjennomføre!

 

 ARRANGØR: